Bal des Piafs d’Hotonnes avec Exasonic – 7 octobre 2017

Bal de Chamoise avec Exasonic – 22 juillet 2017
22 juillet 2017
Soirée de soutien – 4L Trophy des Airs – octobre 2017
14 octobre 2017

Bal des Piafs d’Hotonnes avec Exasonic – 7 octobre 2017